септември 6, 2017
Човек-природа-дао

Връзката между Човек-Природата-Дао на разбираем език

Фотографиите са на CHRISTOFFER RELANDER Казват, че Дао, за което се говори, не е истинското Дао – думите размиват същността, защото са прекалено субективни. И това е […]